Πολιτική Απορρήτου

Αρχική / Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος  Γωνιά Γαστρονομίας και δεσμευτικό όρο χρήσης της. Σε περίπτωση διαφωνίας με την παρούσα Πολιτική παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου μας.

Σε περίπτωση αποδοχής, παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που καταχωρήσατε  είναι σωστές, αληθείς και πλήρεις και ενημερώστε μας αμέσως για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας.

Η επίσκεψη, χρήση, εγγραφή ως μέλους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή αγορά οποιουδήποτε προϊόντος μέσω του ιστότοπου,  συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Πολιτικής καθώς και παραχώρηση ρητής συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο ηλεκτρονικός διαδικτυακός τόπος- market place www.goniagastronomias.gr και www.greekgastronomy.com.gr  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δηλώνετε οπουδήποτε στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από τον παρόντα ιστότοπο  των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από τον ιστότοπο  περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ ενημέρωση για αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
 • για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου  και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του παρόντος ιστότοπου μετά από συγκατάθεσή τους.
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές των παραγωγών του  ιστότοπου, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και εταιριών που φιλοξενούνται στον ιστότοπο από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.
 • για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
 • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του ιστότοπου.

Η εκ μέρους του χρήστη καταχώριση των προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται συναίνεση στη χρήση τους από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, ο  ιστότοπος  δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους και ιδιαίτερα τους παραγωγούς που φιλοξενούνται  για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού του και την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό του. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος χρήστης/πελάτης/επισκέπτης υποπτεύεται πως άλλο, μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασής του στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου της Γωνιάς Γαστρονομίας, παρακαλείται να επικοινωνήσει αμέσως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μέχρι τη στιγμή ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιηθεί με τον κωδικό του χρήστη/πελάτη είναι ευθύνη του ιδίου.

Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και σε περίπτωση χρήσης προσωπικών δεδομένων με τρόπο που δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί, θα υπάρξει επικοινωνία με τους χρήστες/πελάτες προκειμένου  να παρασχεθούν οι σχετικές  πληροφορίες και, εφόσον απαιτείται, η ανανέωση της συγκατάθεσής τους.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στον παρόντα ιστότοπο  έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του ιστοτόπου
 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
 • Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
 • Το  δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Ο παρών ιστότοπος  τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις της. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι ο παρών ιστότοπος  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως,  ο ιστότοπος  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Ασφάλεια

Ο παρών ιστότοπος   αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη και τις προτιμήσεις του. 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να διευκολύνει την πλοήγηση των χρηστών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και, παράλληλα, να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών ώστε να προχωρά σε κατάλληλη διαμόρφωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

Οι χρήστες που επιθυμούν να περιορίσουν ή να μπλοκάρουν τα cookies που εγκαθίστανται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης τους (browser). 

Η διαγραφή των αποθηκευμένων αρχείων Cookies είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, επισημαίνουμε πως η κατάργησή τους ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικούς περιορισμούς στις ενημερώσεις μας.

Back to Top
Καλάθι αγορών
0

No products in the cart.

Return to Shop
Προστέθηκε στο καλάθι