Όροι και Προϋποθέσεις

Αρχική / Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοξενίας  ελληνικών διατροφικών προϊόντων και εταιριών Ελλήνων παραγωγών «Γωνιά Γαστρονομίας» (εφεξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος ή market place) το οποίο δημιούργησε, λειτουργεί και διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ Μον. Ι.Κ.Ε. , που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  οδός Γ. Γεννηματά  21 55535 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998098542 Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης  και ΑΡ ΓΕΜΗ: 43409206000,ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  info@goniagastronomias.gr και info@btf.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2311820520, 6944412859  (εφεξής, χάριν συντομίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Η πρόσβαση στο υλικό που παρουσιάζεται στον ιστότοπο και κάθε είδους χρήση αυτού υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν, τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάστε προσεχτικά πριν την επίσκεψή σας σε αυτόν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κάθε επίσκεψη ή χρήση του υλικού και των υπηρεσιών του ιστότοπου συνιστά άρρητη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναγράφονται στην παρούσα ενότητα, οφείλει να απέχει από την ιστοσελίδα, με δική του ευθύνη, και από κάθε συναλλαγή με αυτήν.

Ο ιστότοπος λειτουργεί ως ηλεκτρονικός χώρος φιλοξενίας, προβολής και προώθησης, ενδιάμεσης πώλησης διατροφικών προϊόντων και προμηθευτών-παραγωγών με τους οποίους συνεργάζεται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής των προϊόντων που προβάλλονται στον ιστότοπο, καθώς και το δικαίωμα τροποποίησης, ανανέωσης ή απόσυρσης προϊόντων, κατά την κρίση της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι παραγωγοί διατηρούν το δικαίωμα μονομερούς ρύθμισης και προσαρμογής της τιμολογιακής τους πολιτικής και διαχείρισης τυχόν προσφορών / εκπτώσεων, τις οποίες δύνανται να επιλέγουν, τροποποιούν, ανανεώνουν ή διακόπτουν κατά την κρίση τους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκαιρης  προηγούμενης ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες πριν. 

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «Γωνιάς Γαστρονομίας» είναι επώνυμα και συνοδεύονται από τα στοιχεία των παραγωγών/προμηθευτών οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ορθότητα της περιγραφής των προϊόντων που διαθέτουν και κάθε σχετικής με αυτά πληροφορίας (συστατικά, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία παραγωγής/λήξης κλπ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται  με την ευθύνη ελέγχου τους.

Επισημαίνεται πως η εικόνα των  προϊόντων, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site, οι πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν σε ένα προϊόν, ενδέχεται να αποκλίνουν από την φυσική, τρέχουσα κατάστασή των προϊόντων, λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, τεχνολογιών παρουσίασης ή άλλων τεχνικών λόγων είτε λόγω μεταγενέστερων της φωτογράφισης τροποποιήσεων των προϊόντων. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να πραγματοποιεί συντήρηση του παρόντος ιστοτόπου, σε χρόνο που επιλέγει η ίδια, χωρίς υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του.

Ακόμη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών που φιλοξενούνται στον ιστότοπο- (market place) τουλάχστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν τη διακοπή. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος ιστότοπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που οφείλονται σε σφάλμα/παραδρομή, κατά την κοινή πείρα, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια χρήσης και περιεχομένου συνδέσμων τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ  που εμφανίζονται στο  site  της ούτε και για την εγκυρότητα των πληροφοριών που αυτοί περιλαμβάνουν ούτε για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. 

Ο ιστότοπος φιλοξενίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

Ο παρών ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του ιστοτόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με τον ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις ανώτερο διευθύνσεις και τηλέφωνα .

 

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται οποιαδήποτε στιγμή να προχωρεί σε τροποποίηση του συνόλου ή μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν. Από τον χρόνο εμφάνισης των τροποποιήσεων στον ιστότοπο, οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές.  

Για αλλαγές οι οποίες αφορούν προϊόντα, τιμές ή εν γένει πληροφορίες που αφορούν τους παραγωγούς οι οποίοι φιλοξενούνται στον ιστότοπο-market place προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη τους.

 

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι, δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος   μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου φιλοξενίας παραγωγών με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του  ιστοτόπου, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στον ιστότοπο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται ο ιστότοπος  του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενος βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους χρήσης του ιστότοπου, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια. 

Back to Top
Καλάθι αγορών
0

No products in the cart.

Return to Shop
Προστέθηκε στο καλάθι